logo-tekst

logo-text

Nederlands

Privacy statement

Inleiding

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten en van de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Gegevens van cursisten

Persoonlijke informatie van de cursist, naam en adres gegevens worden opgenomen in het bestand van Another Academy en worden alleen gebruikt voor de cursus doeleinden en voor het versturen van informatie of eventuele andere benodigdheden t.b.v. de cursus en de cursist. Indien de cursist dit niet op prijsstelt, kan hij/zij dat bij voorbaat aangeven, waarna dit in acht zal worden genomen.

Gebruik van cookies en de definitie daarvan

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Als een website wordt bezocht, instrueert deze de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Deze website gebruikt sessiecookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en om daarmee de website te kunnen optimaliseren.

Cookies weigeren

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser.

Wijzigingen

Deze website behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van deze website.